Terapiapalvelut

Terapiatalli sijaitsee Tuusulassa, tarkemmin Nuppulinnassa, noin kolmen kilometrin päässä Jokelan asemalta. Maalaismaisemassa, rauhallisessa pikkutallissa asuvat hevosten lisäksi tallikissa, koira ja muita maatalon eläimiä. Asiakkailla on hyvä olla oma tapaturmavakuutus vaikka kaikki eläimet ovatkin luotettavia ja rauhallisia, eikä hevosen selkään nouseminen ole välttämätöntä. Yksi tallikäynti kestää yleensä puolitoista tuntia.

Hevosavusteinen psykoterapia

Hevosavusteinen psykoterapia on psykofyysinen tapahtuma, jossa terapeuttiseen tilanteeseen osallistuu asiakkaan ja terapeutin lisäksi hevonen. Hevonen toimii tunteiden tulkkina ja peilinä itselle. Hevosta ei voi huijata, mutta ihminen voi huomata, että hevonen tuntuu toisinaan ymmärtävän enemmän kuin toinen ihminen. Hevosen selässä rentoutuminen herättää kehossa muistoja, jotka ovat painuneet unohduksiin ja nostaa siten pintaan monia tunteita. Sensomotorisen psykoterapian kehon tutkimiseen liittyvät harjoitukset ovat vahvasti käytössä myös talliterapiassa.

Hevosavusteinen psykoterapia, ”talliterapia”, on paljon muutakin kuin hevosen selässä tapahtuvaa olemista. Hevoseen tutustutaan pikkuhiljaa ja turvallisesti. Aina edetään asiakkaan tahtiin. Talliterapiassa paikka ja tilanne mahdollistavat terapeuttisen suhteen syvenemisen usein nopeammin kuin perinteisellä vastaanotolla. Uudet tavat toimia, hahmottaa ja ymmärtää itseä ja muita auttavat monissa psyykkisen kuormituksen kohdissa. Hevonen auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisiamme ja herättelee esiin niitä psyykkisiä kipukohtia, joihin psykoterapialla voidaan saada helpotusta.

Perheterapia

Perheterapia on minulle tapa hahmottaa kokonaisuuksia, apu parhaillaan elettävän hetken ymmärtämiseen historian kautta ja yksi polku hyväksymiseen ilman tuomitsemista. Jokainen on jonkun perheen jäsen ja sitä kautta elänyt tietynlaisessa perhekuviossa, systeemissä. Tämä systeemi muokkaa meitä ja siinä tapahtuvat muutokset muuttavat meitä. Perheterapiassa voidaan tavata koko perhettä tai vain yhtä perheen jäsentä. Perheterapia voi olla kestoltaan lyhyttä tai pitkää psykoterapiaa.

Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorinen psykoterapia eli ”kehoterapia” mahdollistaa kehoon varastoidun tiedon hyödyntämisen mm. erilaisissa masennus-, ahdistus- ja traumakokemuksissa. Toisinaan näyttäisi olevan niin, että se mitä päämme muistaa tai sydämemme tuntee, on kovin vähän verrattuna siihen mitä kehomme kätkee. Näitä kätköjä avataan varovasti, mutta määrätietoisesti sensomotorisen psykoterapian toiminnallisia keinoja käyttäen. Terapiaistunnon aikana tehdään pieniä konkreettisia kehon liikkeisiin ja oman kehon hallintaan liittyviä harjoituksia ja etsitään yhdessä terapeutin ja asiakkaan kanssa kehon hallintaa, kehoon kätkeytyneitä tarinoita, tuntemuksia ja tietoa. Usein erilaiset kivut ja säryt ovat jonkin käsittelemättömän psyykkisen kuorman aikaansaannosta. Minun työssäni sensomotorinen psykoterapia yhdistyy luontevasti myös hevosavusteiseen psykoterapiaan.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapian muoto, jossa yhdessä asiakkaan kanssa havainnoidaan hänen oireiluaan ja kokemusmaailmaansa. Yhdessä löydetty hahmotus on asiakkaan työvälineenä – hänen pohdintojensa apuna – terapiatuntien ulkopuolella ja edelleen terapiajakson päätyttyä. Tämä kuvaus voidaan piirtää, kirjoittaa tai kertoa muilla tavoin näkyville. Kognitiivis-analyyttistä viitekehystä voidaan käyttää sekä pitkä- että lyhytkestoisissa psykoterapioissa.